Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • integration and intercultural dialogue in Europe, analysis and practical examples

  Democratic management of cultural diversity has become a priority for the Council of Europe member states. Sport is no exception to this concern. Faced with the diversity of both participants…

  Boek
 • studies over etniciteit, integratie en sport

  Samenspelen en meedoen zijn belangrijke begrippen wanneer we het hebben over sport en integratie. Sport brengt mensen samen omdat ze eenzelfde belangstelling hebben en die het liefst samen vormgeven. Op…

  Boek
 • Dit rapport beschrijft aan de hand van uiteenlopende indicatoren ontwikkelingen in de integratie van niet-westerse migranten en hun kinderen in Nederland. De aandacht gaat uit naar de situatie van niet-westerse…

  Boek
 • De informatie in deze factsheet is ontleend aan de SCP-publicatie ‘Jaarrapport Integratie 2009’. Het rapport beschrijft aan de hand van uiteenlopende indicatoren ontwikkelingen in de integratie van niet-westerse migranten en…

  Factsheet
 • vanzelfsprekend maar niet vanzelf, verdiepingstudie Meedoen Allochtone Jeugd door Sport

  Het meerjarige programma ‘Meedoen Allochtone Jeugd door Sport’ (programma Meedoen) ondersteunt 500 sportverenigingen van negen verschillende sportbonden in elf gemeenten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt hiervoor gedurende…

  Rapport
 • een sociaal wetenschappelijke analyse van voetbal in eigen kring

  Allochtone voetbalclubs bevorderen de integratie van hun leden in de samenleving. Zij vervullen een brugfunctie tussen hun achterban en de autochtone bevolking. Tot deze conclusie komt Sieuwpersad Ramsahai in zijn…

  Proefschrift/oratie
 • Op welke gebieden komen allochtonen en autochtonen dichter bij elkaar? Waar blijven achterstanden bestaan? Welke factoren spelen hierbij een rol? Dit jaarrapport is een bron van informatie over de feitelijke…

  Jaarboek
 • Dit boekje geeft meer inzicht in de vraag welke samenhang er is tussen allochtonen met een dubbele nationaliteit en een brede waaier van integratie-indicatoren. Er is een vergelijking gemaakt tussen…

  Boek
 • In opdracht van GGZ Nederland en VGN heeft TNS NIPO in september en oktober 2005 een telefonisch onderzoek uitgevoerd naar de mening van de Nederlandse bevolking ten aanzien van psychiatrische…

  Rapport
 • beleid, wetenschap en de multiculturele samenleving

  Het debat over de integratie van etnische minderheden in Nederland is een discussie waarin indringende vragen worden gesteld over de rol van de media, de politiek en de wetenschap. In…

  Boek