Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • als fundament van de basisschool

    Een vakleerkracht die twee keer in de week 6 tot 8 jaar lang alle kinderen van de basisschool gym heeft gegeven, wordt door de kinderen, maar ook door ouders, groepsleerkrachten…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Uit onderzoek is gebleken dat combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches behoefte hebben aan goede begeleiding en kennisuitwisseling. De Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan het werk van ongeveer zeventig buurtsportcoaches in dertien…

    Online artikel