Spring naar content

593 publicaties gevonden

 • de sociaal-economische status van JOGG-buurten in 2023, factsheet 2024/6

  JOGG wil zoveel mogelijk 0-19-jarigen bereiken met hun aanpak voor een gezonde leefstijl. Daarbij zetten ze extra in op buurten met een lage sociaaleconomische status (SES). In deze factsheet wordt…

  Factsheet
 • een kwalitatief onderzoek naar de mogelijke bijdragen van FC Utrecht aan de ontwikkeling van jeugd in Overvecht, Ondiep en Leidsche Rijn

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een concept dat de laatste decennia steeds vaker onderdeel is binnen de bedrijfsvoering van Betaald Voetbalorganisaties (BVO’s). Naast de core business, voetbal, is ook maatschappelijke…

  Scriptie
 • Leidraad voor gemeentebesturen bij het bepalen van beleid voor de subsidiëring van de jeugdsport. Deze uitgave is nr. 24 uit de Blauwe Reeks, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  Brochure
 • Doel van het onderzoek is het op longitudinale wijze bestuderen van de ontwikkeling van een groep meisjes en jongens van het VWO/HAVO gedurende hun tienerjaren (12 t/m 17 jaar). Aandachtspunten: …

  Rapport
 • jongeren in de sportvereniging

  In dit themanummer Van Jeugd en samenleving van juni/juli 1984 aandacht voor jongeren in de sportvereniging. Hoe worden doelen als leren en presteren in de praktijk gebracht?. Welke pedagogische concepten…

  Vaktijdschrift
 • de ervaren impact van de schoolsluitingen op het beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs

  Vanwege de coronamaatregelen waren scholen en sportverenigingen tussen 2020 en 2022 verschillende periodes gesloten. Het wegvallen van georganiseerd sportaanbod creëerde een uitdaging voor jongeren om te (blijven) bewegen. Eerder onderzoek…

  Rapport
 • a manual for participation

  ‘Creating Better Cities with Children and Youth’ is a practical manual on how to conceptualize, structure and facilitate the participation of young people in the community development process. It is…

  Boek