Spring naar content

379 publicaties gevonden

 • kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

  Gemeenten, professionals en gezinnen staan voor de immense opgave de zorg voor de jeugd beter en goedkoper in te richten. Steeds meer gespecialiseerde zorg voor de jeugd brengt niet de…

  Rapport
 • op weg naar een structurele dialoog tussen besluitvormers en jongeren

  Deze handreiking helpt gemeenten om snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag te gaan.

  Handboek / handleiding
 • een verkenning van het beleid in Nederland en Europa

  Deze verkenning, uitgevoerd door het Mulier Instituut, biedt een overzicht van wat bekend is over buitenspelen door kinderen in Nederland (0-12 jaar) en het daarop gerichte beleid door middel van…

  Rapport
 • hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

  Met ingang van 2015 zijn alle jeugdtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen. Vóór 2015 hadden gemeenten niet of nauwelijks te maken met de opdrachten rondom jeugdbeleid zoals het…

  Boek
 • ruimte maken voor opgroeien

  Dit boek laat op basis van onderzoek en persoonlijke verhalen zien hoe kinderen de stad gebruiken, welke plekken ze mijden en waar ze graag komen. Daarmee anticipeert het boek op…

  Boek
 • perspectief voor beleid en praktijk

  Het sociale domein is organisatorisch opgeschud door decentralisaties van onder andere de jeugdzorg naar de gemeenten. Omdat het verleggen van de regiefunctie alleen niet voldoende is, zullen de komende jaren…

  Boek