Spring naar content

412 publicaties gevonden

 • een verkenning van het beleid in Nederland en Europa

  Deze verkenning, uitgevoerd door het Mulier Instituut, biedt een overzicht van wat bekend is over buitenspelen door kinderen in Nederland (0-12 jaar) en het daarop gerichte beleid door middel van…

  Rapport
 • hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

  Met ingang van 2015 zijn alle jeugdtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen. Vóór 2015 hadden gemeenten niet of nauwelijks te maken met de opdrachten rondom jeugdbeleid zoals het…

  Boek
 • ruimte maken voor opgroeien

  Dit boek laat op basis van onderzoek en persoonlijke verhalen zien hoe kinderen de stad gebruiken, welke plekken ze mijden en waar ze graag komen. Daarmee anticipeert het boek op…

  Boek
 • perspectief voor beleid en praktijk

  Het sociale domein is organisatorisch opgeschud door decentralisaties van onder andere de jeugdzorg naar de gemeenten. Omdat het verleggen van de regiefunctie alleen niet voldoende is, zullen de komende jaren…

  Boek
 • remedie tegen problemen met jongeren

  De Haagse Sporttuin zorgt mede voor een leeg incidentenlogboek in de wijk. Om dat te realiseren wordt er in de Sporttuin gewerkt aan een heldere structuur en is er veel persoonlijke aandacht. Hierdoor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wmo beleidsplan 2014-2017, gemeente Zuidhorn

  Integrale WMO-nota 2014-2017 van gemeente Zuidhorn.

  Beleidsnota