Spring naar content

380 publicaties gevonden

 • de mogelijkheden van sport voor gemeentelijke sociale opgaven

  Sport zou een middel kunnen zijn om maatschappelijke beleidsdoelstellingen te bereiken door onder andere mensen die hulp krijgen van opvanginstellingen, jeugdorganisaties of eerstelijns gezondheidszorg te laten bewegen bij een sportvereniging.…

  Rapport
 • kadernota jeugd 2013-2016, Utrechtse Heuvelrug

  Kadernota jeugd 2013-2016 van gemeente Utrechtse Heuvelrug.

  Beleidsnota
 • jeugdparticipatie in Woerden, beleidsbrief jeugdparticipatie 2013-2016

  Met deze beleidsbrief worden de kernonderwerpen uit de integrale nota Jeugd en vrije tijd 2008-2010 herijkt.

  Beleidsnota
 • jeugdbeleid 2013-2016 gemeente Hilversum

  Jeugdbeleid 2013-2016 gemeente Hilversum.

  Beleidsnota
 • kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

  Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat aan de hand van elf indicatoren op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag zien in welke Nederlandse gemeenten er positieve ontwikkelingen zijn, maar ook waar…

  Boek
 • aanleiding tot jeugdonderzoek

  De sociaal-wetenschappelijke bestudering van jeugd lijkt onbegrensd en ipso facto ongericht. De noodzaak tot thematische inperking dringt zich ook voor deze notitie op en is vertaald in de volgende doelstelling:…

  Rapport