Spring naar content

95 publicaties gevonden

 • deel 1, socialisatie in het sporten in verenigingsverband en het beoefenen van basketball?, deel 2, evaluatie van lespakket be a star

  De scriptie bestaat uit twee delen met elk haar eigen doelstelling. Middels secundaire data afkomstig uit een landelijk onderzoek (OBiN 2012) is onderzocht in welke mate zogeheten ‘socializing agents’ als…

  Scriptie
 • handelingsperspectief voor het aangaan van de dialoog met jongeren, handreiking

  Het NCJ heeft samen met jongeren en professionals uit de praktijk deze handreiking opgesteld. Een handreiking die JGZ-organisaties in de voorbereiding op het contact met jongeren, voedt en inspireert. Naast…

  Boek
 • helping under-5s live active & healthy lives, 6, getting children involved

  This guide contains seven booklets for early years practitioners to help plan, organise and deliver physical activity with the under 5s. This guide helps early years settings build on existing…

  Brochure
 • gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg

  Het Nederlandse jeugdzorgstelsel staat aan de vooravond van een grote verandering. Niet alleen gemeenten krijgen een nieuwe rol toebedeeld, maar ook burgers. Concreet houdt de stelselwijziging of transitie in dat…

  Rapport
 • de discursieve actie methode, jongeren ontwikkelen gezondheidsinterventies

  De sectie communicatiewetenschap van Wageningen Universiteit en de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD Eindhoven hebben met financiële steun van ZON-Mw een project uitgevoerd dat als titel draagt: ‘LIFE21: Jongeren van…

  Rapport
 • persistente effecten van deelname aan jeugdverenigingen in Nederland en de Verenigde Staten

  Gelet op het belang van primaire socialisatieprocessen, kan men van de verwachting uitgaan dat participatie in jeugdverenigingen persistente effecten zal hebben op latere gedrags- en attitudinale actoren. Deze effecten kunnen…

  Verslag
 • Het magazine ‘Sportclubs bekennen kleur’ maakt deel uit van de gelijknamige campagne van het programma ‘Jeugd en Sport’ van de Koning Boudewijnstichting. Deze campagne wil laagdrempelig en pretentieloos zijn: sport…

  Vaktijdschrift
 • Dit boekje vertelt je in vijf stappen hoe je een project kunt organiseren. Heb jij een idee maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Hier vind je…

  Boek
 • Welke methode kun je nu het beste inzetten als je jongeren wilt raadplegen of eigen initiatief van jongeren wilt stimuleren? En welke methode is geschikt om een participatietraject met jongeren…

  Handboek / handleiding