Spring naar content

95 publicaties gevonden

 • toolkit for decision makers on engaging with youth

  This toolkit was created to inspire leaders of organizations across sectors to believe in the capability of youth and to develop the skills of established leaders in being able to…

  Boek
 • toolkit voor NISB

  Toolkit om jeugdparticipatie bij voetbalverenigingen te bevorderen door middel van whoZnext, een project van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

  Boek
 • waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en burgerschap?, jaarboek 2010

  Het Korczak Jaarboek 2010, ‘Kinderen zijn al burgers’, neemt ons mee op een zoektocht naar de betekenis van actieve deelname van kinderen aan de gemeenschap waarin ze leven. Het gaat…

  Boek
 • een onderzoek naar het bevorderen van sportdeelname van jeugdigen met gedragsproblemen

  Sport en actief bewegen op school en in de vrije tijd is belangrijk voor de ontwikkeling van jeugdigen. Helaas blijft de sport- en bewegingsdeelname van kinderen en jongeren met een…

  Rapport
 • sportparticipatie 2008 en 2010

  Het ministerie van VWS wil graag weten hoeveel kinderen en jongeren er in Eindhoven sporten, en hoe het verloop van de sportparticipatie is over de projectperiode van ‘sportformule’ (2006-2010). De…

  Rapport
 • landelijke jeugdmonitor

  Het Jaarrapport 2009 geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke…

  Jaarboek
 • leefbare buurten door de inzet van 'jongeren van de straat'

  In veel wijken verhardt het klimaat van de buitenruimte. De straat is het domein van degenen met de grootste mond geworden. Door activiteiten te organiseren zorgt Thuis Op Straat (TOS)…

  Rapport