Spring naar content

95 publicaties gevonden

 • In dit boek geven 36 auteurs hun kijk op participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport. Tegelijk positioneert het boek brede thematieken zoals burgerschap, gemeenschapsvorming, armoede, inclusie en interculturaliteit binnen het…

  Boek
 • plan van aanpak jeugdparticipatie 2009, gemeente Haarlemmermeer

  Plan van aanpak jeugdparticipatie 2009 van de gemeente Haarlemmermeer.

  Verslag
 • een onderzoek naar jeugdinitiatieven in Noord-Holland en Amsterdam

  Jeugdinitiatieven zijn een vorm van jeugdparticipatie. Het zijn activiteiten of projecten waarbij de betrokkenheid van jongeren zelf groot is. Verslag van een onderzoek naar jeugdinitiatieven in Noord-Holland en Amsterdam. Beschrijving…

  Verslag
 • onderzoek naar jeugdgerichtheid in de sport

  Plezierbeleving is één van de belangrijkste motieven bij kinderen om te (blijven) sporten. Intrinsiek gemotiveerde kinderen zijn dan ook minder geneigd te stoppen met hun sportbeoefening. Ze hebben positieve gevoelens…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

  Inzicht in wat er leeft onder jongeren, is essentieel voor een goed jeugd- en jongerenbeleid. Want het succes van veel activiteiten hangt nauw samen met de mate waarin de doelgroep…

  Brochure
 • jongerenmarketing in volwassen perspectief

  De interesse van marketeers in jongeren neemt toe. Dat is niet verwonderlijk. Jongeren krijgen steeds meer te besteden en de invloed die zij uitoefenen op de huishoudbestedingen wordt steeds groter.…

  Rapport
 • scoren en verankeren

  Werkplan van de stichting Jeugd in Beweging voor het jaar 2000 waarin het accent nadrukkelijk ligt op de projecten: de lancering van een landelijk traject c.q. een campagne jeugdparticipatie, de…

  Rapport
 • onderzoek naar clubbinding en vrijwilligerswerk onder jeugdleden van sportverenigingen in de gemeente Rijssen-Holten

  Onderzoek waarin de centrale vraagstelling luidt: In welke mate zijn jeugdleden van sportverenigingen in de gemeente Rijssen-Holten betrokken bij hun eigen sportvereniging en in hoeverre hangt dit samen met het…

  Scriptie