Spring naar content

105 publicaties gevonden

 • integrale kwaliteitszorg sportclubs

  Dit boek geeft een beschrijving van 7 checklists waarmee men zelf de clubwerking in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder kan nagaan.

  Boek
 • Dit boek biedt een theoretisch kader naar belevingsonderzoek onder kinderen en jongeren in de sport.

  Boek
 • opvattingen over jeugdsport deel 1

  Dit boek besteedt aandacht aan de vraag op welke manier de jeugd in een sportvereniging begeleid kan worden.

  Boek
 • In dit boek wordt verslag gedaan van enkele experimenten in de jeugdsport, waarin wordt geprobeerd de sportiviteit te bevorderen. Bij waterpolo werd voor kinderen van 10-13 jaar een nieuw spel…

  Proefschrift/oratie
 • Het handboek Lokaal Jeugdsportbeleid geeft de ervaringen weer die door JIB bij de 18 partnergemeenten met lokaal jeugdsportbeleid zijn opgedaan. Het handboek biedt handreikingen om lokaal jeugdsportbeleid vorm te geven…

  Handboek / handleiding
 • inventarisatie uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF

  In dit boek staan de jeugdsportprojecten, voor jeugd tot en met 21 jaar, bij de sportbonden. Ze zijn door de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie) en NOC*NSF in kaart gebracht. Per…

  Boek
 • praktijkboek voor de begeleider-coach in de jeugdsport

  Sportief leiding geven is bestemd voor jeugdtrainers, vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en begeleiders-coaches die werken met pupillen van negen tot zestien jaar. Het is een praktisch werkboek dat een groot aantal…

  Werkboek / instrument