Spring naar content

103 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de kwaliteit van jeugdsport binnen tafeltennisverenigingen

  De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van jeugdsport binnen georganiseerde tafeltennisverenigingen, teneinde aanbevelingen te doen aan de NTTB betreffende de kwaliteit van de jeugdsport.…

  Rapport
 • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

  Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

  Rapport
 • This article presents a global vision for sport through a new framework that incorporates the elements necessary for a developmentally sound approach to youth sport involvement. This framework proposes that…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • organizing sport in public space

  Dit artikel presenteert een analyse van sportactiviteiten door jongeren op openbare playgrounds in Nederland en de organiserende praktijken waar de jongeren in betrokken zijn. In de evaluatie van de maatschappelijke…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

  Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de invloed van de jeugdsport op het pro- en antisociaal gedrag van jonge voetballers. Het uitgangspunt van dit…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • vanzelfsprekend?!, afscheidssymposium Albert Buisman

  Deze presentatie is gegeven door Agnes Elling en Hilde Bax op het afscheidssymposium van Albert Buisman op de Universiteit van Utrecht op 22 maart 2007. Er wordt inhoudelijk ingegaan op…

  Website
 • De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek is uitgevoerd in…

  Brochure
 • jeugdwerking

  Jeugdsport is in Vlaanderen volop in ontwikkeling: het aanbod wordt steeds groter, zowel wat inhoud als wat structuur betreft. Het verzorgen van de kwaliteit van dit aanbod is dan ook…

  Boek
 • op weg naar een verantwoord jeugdsportbeleid

  In 1992 toonde de groeitrend van het aantal sportbeoefenaars, evenals de demografische evolutie, dat het aantal jeugdleden tijdens de jaren erna langzaamaan een steeds kleiner percentage zou gaan uitmaken van…

  Boek