Spring naar content

103 publicaties gevonden

 • Deze brochure gaat over sport en vooral over sporten in clubverband. De brochure is bedoeld voor jongeren die van plan zijn te gaan sporten. Er wordt ingegaan op algemene vragen…

  Brochure
 • onderzoek naar het gedrag van trainer/coaches en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van kinderen in de georganiseerde sport

  De manier waarop trainer/coaches omgaan met jeugdsporters is bepalend voor de ontwikkeling van jeugdsporters. Het verdiepende onderzoek Trainer-kind INterACTIE richt zich specifiek op die interactie tussen trainers en hun jeugdsporters.…

  Rapport
 • hoe creëer je als trainer/coach een sociaal veilig, stimulerend en ontwikkelingsgericht sportklimaat?

  Het onderzoek Trainer-kind INterACTIE is uitgevoerd voor het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK). VSK is het programma van NOC*NSF en sportbonden om tot en met 2016 gewenst gedrag te…

  Boek
 • een poging tot het vaststellen van de kenmerken, de grenzen en de mogelijkheden van de jeugdsport en de sportieve opvoeding in de Nederlandse sportverenigingen, 3e druk

  In deze studie is getracht de kenmerken, de grenzen en de mogelijkheden van de jeugdsport en de sportieve opvoeding op te sporen. Het onderzoek is beperkt tot Nederlandse sportverenigingen. Als…

  Proefschrift/oratie
 • "alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te sporten in verenigingsverband"

  De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke fondswerfstrategie is de juiste voor het Jeugdsportfonds om voldoende geld te genereren, zodat alle kinderen de mogelijkheid hebben…

  Scriptie
 • handboek lokaal jeugdsportbeleid, deel 2

  De stichting Jeugd in Beweging streeft ernaar dat jongeren actief worden betrokken bij de opzet, organisatie en uitvoering van sportactiviteiten. Om dat te bereiken is Jeugd in Beweging eind 2000…

  Handboek / handleiding
 • analyse van vraag en aanbod inzake de landelijke ondersteuning van lokale projecten 'Jeugd in Beweging' (programmalijn lokaal beleid)

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale projectondersteuning in het kader van Jeugd in Beweging. Om deze mogelijkheden te verkennen is een…

  Rapport
 • een onderzoek naar de waardering en beleving van sport onder allochtone en autochtone jongeren in Vlaardingen

  De centrale vraagstelling van deze scriptie luidt als volgt: wat zijn de overeenkomsten en verschillen in sportgedrag tussen Vlaardingse jongeren (twaalf tot en met negentien-jarigen) met uiteenlopende etnisch-religieuze achtergronden, in…

  Rapport
 • hoe Jespo als jeugdsportorganisatie werkt aan (langdurige) participatie van kansengroepen en diversiteit

  Door het participatieproject ‘Jespo Spo(o)rt Aan!’ heeft Jespo in de praktijk heel wat kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot de participatie van kansengroepen aan het sportgebeuren. Deze publicatie bundelt…

  Boek