Spring naar content

103 publicaties gevonden

 • themamagazine NOC*NSF, sportconventie 2012

  Dit magazine is een speciale uitgave bij de eerste editie van de NOC*NSF Sport Conventie. Het is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of vanuit interesse bezig is met sport, bewegen,…

  Vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de betrokkenheid van volwassenen bij jeugdsport in sportverenigingen

  Dit boek gaat in belangrijke mate over wat jongeren in sport ervaren en leren in de contacten met hun ouders en trainers. Dat zijn positieve, maar ook minder positieve ervaringen.…

  Boek
 • een elftal goede voorbeelden

  In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer leden te werven. Inspirerende voorbeelden, zoals de ontwikkeling…

  Boek
 • half jaar cijfers 2010

  Deelnemen aan lichamelijke activiteiten en sport vergroot niet alleen de gezondheid van kinderen maar kan ook zorgen voor maatschappelijke binding. Sport is één van de plekken waar kinderen opgroeien, opgevoed…

  Rapport
 • onderzoek naar jeugdgerichtheid in de sport

  Plezierbeleving is één van de belangrijkste motieven bij kinderen om te (blijven) sporten. Intrinsiek gemotiveerde kinderen zijn dan ook minder geneigd te stoppen met hun sportbeoefening. Ze hebben positieve gevoelens…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Naast school en gezin biedt vrijetijdsbesteding een context waarin adolescenten specifieke ontwikkelings- en leerervaringen op kunnen doen. Deze dissertatie had als hoofddoel de invloed van georganiseerde jeugdsport op anti- en…

  Boek
 • voortgangsrapportage Amsterdam 1996 t/m 1998

  In oktober 1993 is het project Jeugdsport in Beweging officieel van start gegaan. Deze rapportage brengt de voortgang in kaart.

  Rapport
 • een onderzoek naar de doorstroming van talent in de atletiek

  Onderzoek over de doorstroming van talent in de atletiek, dat specifiek gaat over de redenen die ertoe bijdragen dat een talent doorstroomt of vroegtijdig stopt (dropout). De centrale vraag luidt…

  Scriptie
 • een longitudinaal onderzoek naar talent-ontwikkeling in de sport, met aandacht voor dropouts en toppers

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoeksproject waarbij jeugdige sporters gedurende acht jaar zijn gevolgd. Er wordt antwoord gevonden op de vragen: Op welke kenmerken onderscheiden dropouts zich…

  Rapport
 • social changes in youth sports participation styles 1969-1999, the case of Flanders (Belgium)

  Three issues are put forward with respect to the active participation of young people in leisure-time sports styles. It is considered (a) whether sports participation styles can be detected over…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift