Spring naar content

104 publicaties gevonden

 • social changes in youth sports participation styles 1969-1999, the case of Flanders (Belgium)

  Three issues are put forward with respect to the active participation of young people in leisure-time sports styles. It is considered (a) whether sports participation styles can be detected over…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • alle kinderen moeten kunnen sporten

  Informatiemap met omschrijving van de missie, visie, doelen en organisatie van het Jeugdsportfonds. Met de presentatie Jeugdsportfonds Nederland op 25 november 2005, krantenartikelen en brochure.

  Brochure
 • Denmark

  Internationaal overzicht van de structuren, trends, initiatieven en dynamiek van jeugd sport. Er is gekeken in verschillende landen naar jeugdsport (6-18 jaar). In dit verslag zijn het organisatorisch netwerk, het…

  Verslag
 • ontwikkeling van een meetinstrument

  Scriptie over de relatie tussen sport en sociale integratie binnen de jeugdsport. In dit onderzoek is een instrument ontwikkeld om het effect van sportdeelname bij jongeren tussen 13 en 18…

  Rapport
 • De stichting sportinitiatieven Amsterdam verleende een opdracht aan de universiteit van Amsterdam om een onderzoek uit te voeren naar een visie met betrekking tot de ontwikkeling van de sportstructuur in…

  Rapport
 • een instrument dat de kwaliteit van jeugdsport binnen de georganiseerde sportverenigingen meet

  In dit rapport worden de fasen beschreven die doorlopen zijn bij het ontwikkelen van de Jeugdsportmonitor.

  Rapport
 • een pedagogische beschouwing

  Scriptie over de positie van het kind in de kindertopsport, met name de turnsport.

  Rapport
 • in 7 stappen naar betere jeugdsportplannen

  Chess staat voor Checklist Effectieve Sportstimulering en is bedoeld voor mensen die zich, beleidsmatig of oriënterend, bezighouden met de stimulering van sport en bewegen bij de jeugd. De checklist biedt…

  Rapport