Spring naar content

104 publicaties gevonden

 • zwemvereniging 's-Hertogenbosche Watervrienden

  Verslag van het project ‘ondersteuning jeugdsport’, dat de jeugdafdeling van de Bossche zwemvereniging nader bekijkt.

  Rapport
 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of theaterles kunnen. Voor kinderen en…

  Website
 • valideringsstudie naar een instrumentarium voor pedagogisch kwaliteitsbeleid binnen de georganiseerd jeugdsport

  Dit rapport betreft een valideringsstudie naar een instrumentarium ten behoeve van het pedagogisch kwaliteitsbeleid binnen de georganiseerde jeugdsport, met name op het gebied van sportiviteit en respect (fair play). Centraal…

  Rapport
 • haalbaarheidsstudie naar een interventie met behulp van forumtheater

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een haalbaarheidsstudie naar een interventieonderzoek met behulp van forumtheater bij voetballende jongens van 9 tot en met 19 jaar. De interventie richtte zich…

  Rapport
 • congresverslag, sportcahier 25

  Verslag van het NKS Boymansdebat ‘jeugdgerichtheid in de georganiseerde sport’, dat plaatsvond op 18 juni 1998 op de Universiteit van Tilburg. In dit verslag zijn de referaten van Paul de…

  Rapport
 • in 7 stappen naar betere jeugdsportplannen

  Chess staat voor checklist Effectieve Sportstimulering en is bedoeld voor mensen die zich, beleidsmatig of oriënterend, bezighouden met de stimulering van sport en bewegen bij de jeugd. De checklist biedt…

  Rapport
 • de sportdeelname van jongeren in Vlaanderen in 2000, tabellen en grafieken

  In het afgelopen decennium stond de jeugdsport centraal in het Vlaams sportbeleid. De cijfers in dit boek met cd-rom geven een antwoord op vragen als: Welke jongeren komen actief met…

  Boek
 • Boek over de kinder- en jeugdsport in Duitsland, waarbij alle facetten omtrent de kinder- en jeugdsport aan bod komen: ontwikkeling, geschiedenis, trends, leefsituatie, gezondheid, sportieve activiteit, topsport, sociale ongelijkheid in…

  Boek
 • opstellen over beleid en praktijk

  In dit boek gaan elf auteurs nader in op recente ontwikkelingen binnen de jeugdsport, en met name op de relatie tussen jeugdsport en BOS-driehoek (buurt-onderwijs-sport). Zowel theorie als praktijk krijgen…

  Boek