Spring naar content

105 publicaties gevonden

 • opstellen over beleid en praktijk

  In dit boek gaan elf auteurs nader in op recente ontwikkelingen binnen de jeugdsport, en met name op de relatie tussen jeugdsport en BOS-driehoek (buurt-onderwijs-sport). Zowel theorie als praktijk krijgen…

  Boek
 • Afstudeerscriptie Vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. in de scriptie wordt onderzoek gedaan naar de jeugdgerichtheid van roeiverenigingen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de KNRB.

  Rapport
 • verslag van een verkennend onderzoek naar taken en opvattingen van jeugdsportleiders

  Verkennend onderzoek naar taken en opvattingen van jeugdsportleiders. Het verslag verhaalt onder meer van de verantwoordelijkheden die de jeugdsportleiders in geheel verschillende omstandigheden dragen. Het verslag benadrukt tevens dat de…

  Rapport
 • instrument ter preventie van extreme afhankelijkheid in de jeugdtopsport, een hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen

  Dit instrument is ontwikkeld als hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen. Het kan worden ingezet om extreme afhankelijkheidsrelaties tussen pupil en coach in de jeugdtopsport te voorkomen. Extreme afhankelijkheid wordt door…

  Rapport
 • invloed van ouders en onderwijs

  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke invloed ouders en school hebben op het wel of niet succesvol zijn van een jeugdige topsporter in de sport.

  Rapport
 • quo vadis, een inventariserend onderzoek naar de sterke en zwakke eigenschappen van een 15-tal jeugdige sporters

  Onderzoek naar de sterke en zwakke schakels van beginnende sporters.

  Rapport
 • de thuissituatie van jeugdige sporters

  In dit verslag wordt ingegaan op de wijze waarop ouders van belang zijn in de sportloopbaan van hun kind, zowel volgens de sporter zelf als volgens de ouders. Het onderzoek…

  Rapport
 • preventie extreme afhankelijkheid in jeugdtopsport

  Brochure ter voorkoming van extreme afhankelijkheid van de trainer bij jeugdige topsporters.

  Rapport
 • Brochure met de diensten en producten van NCSU. In de brochure komen de programma’s waarden en normen, ouderensport, jeugdsport, vrijwilligersbeleid, verenigingsmanagement en recreatiesport aan de orde.

  Brochure