Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • adviessequenties in evaluatiegesprekken tussen trainers/coaches en topsporters in het jeugdvoetbal en -volleybal

  In de topsport lijkt communicatie steeds meer aan de basis te staan van het al dan niet slagen van trainers/coaches. Dat blijkt wel uit de vele berichten die er in…

  Scriptie
 • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

  Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

  Rapport
 • In Nederland zijn we hard op weg om een veiliger sportklimaat te creëren. Het besef komt er steeds meer dat de opvoeding en ontwikkeling van het kind in de sport…

  Artikel in vaktijdschrift
 • effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

  Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de invloed van de jeugdsport op het pro- en antisociaal gedrag van jonge voetballers. Het uitgangspunt van dit…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een onderzoek naar de betekenis die trainers geven aan de rol die zij (kunnen) spelen in de opvoeding van kinderen in en door sport

  Het doel van dit onderzoek was om er achter te komen welke betekenis trainers geven aan de rol die ze spelen of kunnen spelen in de opvoeding van kinderen in…

  Scriptie
 • visie en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten

  This study examined the visons and practices of sports coaches of children, aged 8 to 12 years, regarding bullying and victimization. Twelve in-depth interviews were to access information regarding noticing…

  Rapport
 • De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek is uitgevoerd in…

  Brochure