Spring naar content

49 publicaties gevonden

 • in gesprek met Anita Vreugdenhil

  Uit onderzoek van Maastricht UMC+ naar de leefstijl van kinderen blijkt dat kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar tijdens de coronapandemie langdurig minder zijn gaan bewegen. Bovendien…

  Artikel in vaktijdschrift
 • a mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sport clubs

  Sportverenigingen zijn contexten waarin sociaal kwetsbare kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Om de sportdeelname onder deze groep te vergroten en daarmee bij te dragen aan een positieve ontwikkeling…

  Proefschrift/oratie
 • Het Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor schetst de leefsituatie van de Nederlandse jeugd, zowel op landelijk niveau als op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau wordt ook aandacht besteed aan de situatie…

  Rapport
 • handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector

  Er is behoefte aan methoden om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de hulp en van de preventie. Zicht op effectiviteit biedt een uitstekend kader om in die…

  Boek
 • landelijke jeugdmonitor

  Het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de…

  Jaarboek
 • kwalitatief onderzoek naar het perspectief van jongeren op sport en bewegen in de CANO-voorzieningen

  De meeste jongeren in de jeugdzorg ervaren het samen sporten en bewegen met begeleiders als een waardevol onderdeel van hun begeleiding. Dit biedt meerdere aanknopingspunten voor de CANO-methodiek, die uitgaat…

  Rapport
 • landelijke jeugdmonitor

  Dit Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de…

  Rapport
 • onderzoek naar verbindingen tussen jeugdzorg- en welzijnsorganisaties en sportverenigingen in Drenthe

  Het provinciale programma Positief Opgroeien Drenthe (POD) is gericht op een positief opgroeiklimaat in alle leefmilieus waarin kinderen zich bevinden. Na positieve ervaringen met POD in het onderwijs wil de…

  Rapport
 • decentralisaties in de sociale zekerheid : een leidraad voor integraal beleid

  Dit boek biedt een overzicht van de budgettaire, financiële en praktische consequenties voor gemeenten van de overname van verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid, zorg, jeugdzorg en passend onderwijs. 

  Boek
 • verslag van de eerste vragenlijstronde Jeugd, Zorg en Sport

  Het onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport van Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, het Kenniscentrum Sport en de gemeente Rotterdam richt zich op sport als middel in de jeugdzorg. Eén van…

  Verslag