Spring naar content

619 publicaties gevonden

 • kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van wedstrijdkickboksen onder de jeugdleden (12-16 jaar) en jeugdtrainers van kickboksschool The Colosseum in Utrecht

  Van vechtsport wordt gedacht dat het kinderen kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Er is echter nog weinig bekend over de waarde van wedstrijdvechtsport voor jongeren. In dit onderzoek is gekeken…

  Scriptie
 • design, development, production, implementation and evaluation of an overweight prevention program

  Preventie van overgewicht bij kinderen richt zich veelal op gewicht (BMI): minder eten, meer bewegen. In dit proefschrift wordt voor een andere benadering gepleit: krachttraining. Krachttraining bevordert vetvrije massa, leidt…

  Proefschrift/oratie
 • tips voor sporttrainers en begeleiders jongeren

  Vorming van identiteit is een belangrijke pijler voor jongeren in de levensfase van 12-18 jaar. Het is van belang om hier aandacht voor te hebben binnen de sportvereniging. Veel jongeren…

  Boek
 • samenvatting

  Wat betekent sportdeelname voor het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren? Hoe geef je vorm aan een sportomgeving die kan bijdragen aan positieve sportervaringen? En wat is nodig voor een succesvolle samenwerking…

  Verslag
 • trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014

  The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey is a WHO collaborative cross-national study that monitors the health behaviours, health outcomes and social environments of boys and girls aged 11,…

  Rapport
 • provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4-17 jaar)

  In het najaar van 2016 is voor de derde keer de Jeugdsportmonitor uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met Overijsselse gemeenten. De jeugsportmonitor geeft…

  Rapport
 • the physical activity report card+ on Dutch youth with a chronic condition or disability

  The Report Card+ is a report about the national performance regarding physical activity, sedentary and sleep behavior of youth with a chronic condition or disability. In 2016, the first Dutch…

  Rapport