Spring naar content

610 publicaties gevonden

 • provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4-17 jaar)

  In het najaar van 2016 is voor de derde keer de Jeugdsportmonitor uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met Overijsselse gemeenten. De jeugsportmonitor geeft…

  Rapport
 • the physical activity report card+ on Dutch youth with a chronic condition or disability

  The Report Card+ is a report about the national performance regarding physical activity, sedentary and sleep behavior of youth with a chronic condition or disability. In 2016, the first Dutch…

  Rapport
 • de physical activity report card+ voor de Nederlandse jeugd met een chronische aandoening of beperking

  De Report Card+ is een rapport over de landelijke prestaties van het beweeg-, sedentair, en slaapgedrag van kinderen met een chronische aandoening of beperking. In 2016, is de eerste Nederlandse…

  Rapport
 • the effects of sports-based interventions in the prevention of juvenile delinquency

  Het hoofddoel van het proefschrift was bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie in adolescenten. Allereerst is de relatie tussen sportdeelname en jeugddelinquentie…

  Proefschrift/oratie
 • interorganisationele samenwerking in een krachtwijk

  In dit proefschrift zien we de ontwikkeling van een samenwerking die is opgestart door professionals en vrijwilligers die met jongeren werken in de Utrechtse krachtwijk Hoograven. De betrokkenen streven ernaar…

  Proefschrift/oratie
 • de trein naar succes, hoe draagt een activiteit in de Haagse Sporttuin bij aan de effecten van sportdeelname van jeugd in de buurt?

  In the spirit of “Sport en Bewegen in de Buurt – (Sport and Movement in the Neighborhood)” and after some research it trended into a more manageable long-term proven organization…

  Scriptie
 • tevredenheid van JOGG-regisseurs met de dienstverlening en ondersteuning van de JOGG-aanpak (intern rapport)

  In opdracht van Jongen Op Gezond Gewicht heeft het Mulier Instituut een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met als doel het oordeel van de JOGG-regisseurs over de geleverde dienstverlening in kaart te brengen.…

  Rapport
 • voortgang van de JOGG-aanpak, gezonde omgeving en communicatie (intern rapport)

  In opdracht van Jongen Op Gezond Gewicht heeft het Mulier Instituut een onderzoek naar de programma’s uitgevoerd met als doel om de voortgang op de verschillende pijlers van de JOGG-aanpak,…

  Rapport