Spring naar content

17 publicaties gevonden

 • Sporters beschikken over een breed arsenaal aan trainingsmethodes. Aandacht voor reflecteren is een optie die wat mij betreft nog in de kinderschoenen staat. Individueel en in groepsverband valt hier nog…

  Artikel in vaktijdschrift
 • meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk

  Wetenschappelijk onderbouwde uitgave die inzicht biedt in het werken met (groepen) meiden. Meidenwerk is een specifieke methodiek van het jongerenwerk en richt zich op het begeleiden van meiden (10-23 jaar)…

  Boek
 • action sport als middel voor welzijn in het meidenwerk

  Hoe kunnen professionals meiden met een lagere sociaal-economische achtergrond, een vmbo-opleiding en een migrantenachtergrond meer laten bewegen? En kan sport een middel zijn voor participatie en meidenwerk in één? In…

  Artikel in vaktijdschrift
 • youth work rituals in Amsterdam and Beirut

  Steeds meer jongeren in grote steden kampen met maatschappelijke omstandigheden en sociale dynamieken die hen op verschillende manieren overweldigen. In sommige gevallen weten jongeren zich uit deze achterstanden te ontworstelen…

  Proefschrift/oratie
 • hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

  Met ingang van 2015 zijn alle jeugdtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen. Vóór 2015 hadden gemeenten niet of nauwelijks te maken met de opdrachten rondom jeugdbeleid zoals het…

  Boek
 • jongerenwerk als preventiestrategie

  Deze studie omvat een exploratief evaluatieonderzoek naar de werking van twee Brabantse jongerenwerkpraktijken: het voetbalproject Doelbewust van de welzijnsorganisatie Divers uit ’s-Hertogenbosch, en artistieke talentprojecten van R-Newt, het jongerenwerk van…

  Proefschrift/oratie
 • hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven

  De auteur van dit boek onderzocht wat de effecten van talentenprojecten zijn op risicojongeren.  Om te voorkomen dat jongeren, die veel tijd op straat doorbrengen, ‘afwijkend’ gedrag ontwikkelen, bijv. door…

  Boek
 • Dit e-book geeft een denkwijze en praktische tips om goed en slim samen te werken om de jongeren een veilige sportklimaat te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Sportveiligheid is…

  Boek
 • jongerenwerk, sport en criminaliteit

  Op twee terreinen van vrijetijdsbesteding is de overheid in haar subsidiebeleid (indirect) aanwezig, namelijk jongerenbeleid en de georganiseerde sportbeoefening. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het beleid rond…

  Boek
 • de pedagogische waarde van jongeren- en welzijnswerk

  In deze brochure staan praktische voorbeelden, tips en ideeën voor het jongeren- en welzijnswerk om hun pedagogische rol te versterken.

  Brochure