Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • gezondheid en zorg

  De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 beschrijft de ambities en doelen op de gezondheid en zorg missies binnen het veld van publiek-private samenwerkingen. De Topsector Life Sciences & Health (LSH)…

  Rapport
 • Het onderzoeksprogramma Sport kende een tweetal samenhangende doelstellingen, namelijk: het versterken van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport en bewegen en het genereren van hoogwaardige en duurzame kennis…

  Rapport
 • naar een Sportevenementen Informatie Systeem

  Sportevenementen nemen een betekenisvolle plaats in in het sportbeleid en in de beleving van de sport in Nederland. Rijk, provincies, gemeenten en bonden investeren in sportevenementen omwille van de maatschappelijke…

  Rapport
 • Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het rendement van kennis en innovatie in de sport vergroten en daarbij nadrukkelijk naast de wetenschap en de sport ook het bedrijfsleven…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van zakelijke relaties aan de betaald voetbal organisatie als regionaal netwerkplatform

  Uit kwantitatief Sponsor Onderzoek van KNVB Expertise blijkt dat zakelijke relaties van BVO’s zich voornamelijk aan de BVO verbinden vanwege netwerkmotieven. Met kwalitatief onderzoek wil de auteur achterhalen wat er schuil…

  Scriptie
 • naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen

  De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en…

  Verslag
 • Deze scriptie gaat over het delen van kennis tussen bestuurders van breedtesportverenigingen. Een veel gehoorde klacht is dat sportbestuurders steeds weer opnieuw het wiel moeten uitvinden. De benodigde kennis voor…

  Scriptie
 • "netwerken 40.000-banenplan"

  Deze herziene uitgave van het ‘netwerkboek’ bevat de namen en adressen van personen die zich bezighouden met de uitvoering van het 40.000-banenplan (Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen). Door het…

  Rapport
 • In deze publicatie staan voorbeelden die tonen dat groen en gezond veel met elkaar te maken hebben en elkaar versterken. Bewegen in het groen is één van de thema’s. De…

  Verslag