Spring naar content

60 publicaties gevonden

 • een analyse van kennisbenutting uit ZonMw projecten en programma’s

  ZonMw financiert projecten vanuit diverse programma’s om kennis te ontwikkelen over de aanpak van overgewicht en hiermee samenhangende determinanten bewegen en voeding. Maar de vraag is in hoeverre deze kennis…

  Rapport
 • “save the date” woensdag 29 maart 2017

  In verband met het 155-jarig jubileum van de KVLO organiseert de KVLO maart 2017 een landelijke conferentie, de ‘Dag voor Lichamelijke Opvoeding’ (DLO). Deze dag is bedoeld voor de leden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de psychologische basisbehoeften als basis voor welbevinden en voor de ontwikkeling van zelfstandigheid

  Eén van de doelen van onderwijs is kinderen en jongeren voorbereiden op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht om uiteindelijk een beroep uit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van open testfaciliteit tot levend lab

  Willen beleidsmakers en besluitvormers living labs effectief kunnen inzetten, dan is het belangrijk dat zij er een realistisch beeld van hebben. En dat ze begrijpen dat onder het label living…

  Rapport
 • Het onderzoeksprogramma Sport kende een tweetal samenhangende doelstellingen, namelijk: het versterken van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport en bewegen en het genereren van hoogwaardige en duurzame kennis…

  Rapport
 • een kort literatuuronderzoek

  Deze notitie geeft antwoord op de volgende vragen: wat onderscheidt de verschillende vormen van collectief leren? hoe faciliteer je een Community of Practice? wat zijn tips bij het faciliteren van…

  Rapport
 • publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg

  Door de decentralisaties in de zorg verandert zowel de taakverdeling tussen overheidsorganen als de kennisbehoefte van de professional. In dit rapport stellen de onderzoekers de volgende vragen: Wat betekenen deze…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving aan kennisdeling en -ontwikkeling binnen NOC*NSF Topsport

  In deze masterthesis beargumenteert de auteur dat sporttak overstijgende kennis bij NOC*NSF, waar de Nederlandse topsport uit het oogpunt van ambitie, concurrentie, strategie en verantwoording grote behoefte aan heeft, niet…

  Scriptie