Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Bewegen & Sport

  Binnen het nieuwe curriculum is een doorlopende leerlijn uitgewerkt van het primair naar het voortgezet onderwijs aan de hand van zes bouwstenen. Dit zijn: leren bewegen, gezond bewegen, bewegen betekenis…

  Rapport
 • Artikel van Hugo van der Poel van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2018, naar aanleiding van het uitkomen van de Rapportage sport 2018. In…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kans of gevaar?

  Met dit topic wil de redactie nog eens expliciet de vraag stellen wat de verhouding moet zijn tussen de doelen van bewegingsonderwijs en ‘andere’ doelen, wat die ook mogen zijn.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stop het recht van de sterkste

  Naast dat we kinderen in de lessen bewegingsonderwijs graag uitdagen om beter te leren bewegen, willen we kinderen ook leren om beter met elkaar te bewegen. Want als kinderen goed…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Regelmatig besteden we in Lichamelijke Opvoeding Magazine aandacht aan reguleren in het bewegingsonderwijs. Nu in 2017 doen we dat weer. Vanaf de basisschool is reguleren ingeburgerd in ons onderwijs. En…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In twaalf minuten een zo groot mogelijke afstand lopen staat het op het programma van veel scholen in het voortgezet onderwijs. Vaak zelfs ‘voor een punt’. Is dat eigenlijk wel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel past mooi in dit topic over zelfstandig leren. Peergroep leren, leren van, met en door je medeleerlingen dus! Is peergroup learning te realiseren in de lessen bewegingsonderwijs? Welke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • met tegengesteld belang (1)

  Zelfstandig werken door kinderen wordt in het onderwijs nogal eens als een doel op zichzelf beschouwd. In de kerndoelen gaat het over het maken van afspraken en reguleren van bewegingsactiviteiten.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • constructive alignment bij LO

  Voor een logisch en krachtig LO-curriculum is het van belang dat er een goede afstemming is tussen de lesdoelen, de leeractiviteiten, en de wijze van beoordeling. Het onderzoek ‘Een Punt…

  Artikel in vaktijdschrift