Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • De gezondheid van burgers is gebaat bij sterke netwerken in de wijk. Zeker tijdens een moeilijke periode als de coronacrisis en de nasleep daarvan. Hoe zet je succesvol een wijknetwerk…

  Werkboek / instrument
 • een onderzoek naar collaborative consumption binnen het sportaanbod en op welke manier waardecreatie gerealiseerd kan worden aan de hand van de dimensies ecologisch, sociaal en financieel

  Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden die collaborative consumption kan bieden aan het Nederlandse sportaanbod binnen de georganiseerde sport en in hoeverre er waardecreatie gerealiseerd kan worden. De waardecreatie binnen dit…

  Scriptie
 • Hoe kunnen we een doelmatige, doeltreffende en transparante samenwerking bevorderen tussen de meest betrokken zorgprofessionals en (sport)organisaties? En vervolgens: hoe vertalen we de best practices uit de regio naar landelijk…

  Online artikel
 • omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie

  In dit proefschrift is de aard en het verloop van complexe samenwerking bestudeerd rondom de ontwikkeling van de zogenoemde BeweegKuur in steeds veranderende contexten van deze gezondheidsinterventie. De BeweegKuur is…

  Proefschrift/oratie
 • integrale aanpak beklijft, bewijst de praktijk

  Mensen in beweging krijgen gaat verder dan mensen in beweging krijgen. Filosofie van de koude grond of praktijk van alledag? Als beweging, gezonde voeding en een verstandige leefstijl niet tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • helping under-5s live active & healthy lives, 3, planning and organisation for early years managers

  This guide contains seven booklets for early years practitioners to help plan, organise and deliver physical activity with the under 5s. This guide helps early years settings build on existing…

  Brochure