Spring naar content

78 publicaties gevonden

 • kwalitatief onderzoek naar de door ouders ervaren (pedagogische) kwaliteit met betrekking tot beweeg- en sportactiviteiten voor peuters en kleuters

  Er lijken tegenwoordig steeds meer initiatieven te zijn om beweeg- en sportactiviteiten te organiseren voor peuters en kleuters. De participatie van deze jonge kinderen in sport is echter niet zonder zorgen. Men…

  Scriptie
 • Het gebeurt niet zo vaak dat aan bewegingsonderwijs voor kleuters aandacht wordt besteed. Terwijl de start van leer- en ontwikkelingslijnen daar dient te worden ingezet. Er is nu een dvd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van de poppenhoek, schrijfhoek, knutselhoek naar de beweeghoek.

  De kinderen van juf Nicole en juf Ans kunnen via het kiesbord kiezen in welke hoek ze willen spelen. Kiezen ze de beweeghoek midden in de klas voor het digibord, dan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

  Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een nieuwe methode bewegingsonderwijs voor kleuters

  ‘Bewegingsonderwijs voor kleuters is moeilijk om te geven!’ ‘Kleuters in de gymzaal? Dat kan toch helemaal niet?’. Een goede leerkracht wil dat zijn leerlingen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Met behulp…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet sedentair gedrag

  De gezondheidsrisico’s van lang ononderbroken zitten waren tot voor kort minder bekend. Het VIGeZ heeft de beschikbare kennis voor kleuters (3 tot 6 jaar), kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren…

  Rapport
 • syntheserapport met onderbouwing voor de factsheet sedentair gedrag

  Dit rapport is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met gezondheidsbevordering bezig is, zowel (Vlaamse) beleidsmakers praktijkwerkers (bijvoorbeeld (huis)artsen, opgeleide gezondheidscoaches, preventieadviseurs, leerkrachten, welzijns- en gezondheidsambtenaren). De focus ligt…

  Rapport
 • Dit artikel gaat in op de overbescherming van ouders, kinderopvang en onderwijs en de gevolgen hiervan voor kinderen met betrekking tot de (motorische) ontwikkeling en angststoornissen.

  Artikel in vaktijdschrift