Spring naar content

227 publicaties gevonden

 • De modal shift tool stelt gebruikers in staat om maatschappelijke winsten van de modal shift te berekenen. Deze ‘modal shift’ verwijst naar autobestuurders die de shift maken naar fietsen of…

  Handboek / handleiding
 • op zoek naar de meerwaarde van sport voor een kwetsbare doelgroep

  In dit rapport is de haalbaarheid voor het sluiten van een Sport Impact Bond voor Life Goals onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er aanleiding is om aan te nemen…

  Rapport
 • resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten

  Rebel en het Mulier Instituut hebben in opdracht van de Gemeente Amersfoort een inschatting gemaakt van de SROI van sport en bewegen in Amersfoort.

  Rapport
 • Welzijn op recept en Gecombineerde Leefstijlinterventie bij Kinderen

  Het Ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om de mogelijkheden te verkennen voor rekentools die inzicht geven in kosten en baten van preventieve activiteiten op het snijvlak van zorg,…

  Rapport
 • economische impact, tevredenheid van bezoekers en draagvlak onder de inwoners van de stad

  In opdracht van de gemeente Den Haag is door het watersportverbond en TIG Sports een onderzoek uitgevoerd naar de economische impact, tevredenheid en beleving van de Volvo Ocean Race (VOR)…

  Rapport
 • gemeente Rotterdam, infographic

  Infographic van bijbehorend rapport (niet beschikbaar). Rotterdam zet in op fietsen en lopen, oftewel actieve mobiliteit. Actieve mobiliteit draagt bij aan verschillende opgaven rondom groei van de stad en de…

  Rapport