Spring naar content

223 publicaties gevonden

 • valuing nature’s contributions to people

  De gemeente Amsterdam heeft een strategie ontworpen om de waarde van natuur en water in de stad beter te benutten en zo het groeiende aantal inwoners een aantrekkelijke leefomgeving te…

  Rapport
 • De NLsportraad heeft de minister aanbevolen om voor sportevenementen de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) als meetinstrument te introduceren. De MKBA kan worden ingezet zowel om prognoses te maken als om (tussentijdse)…

  Werkboek / instrument
 • onderzoek naar de impact van de WK inline skaten in Gelderland

  Van zaterdag 30 juni tot zondag 8 juli 2018 werden de wereldkampioenschappen inline en freestyle skaten georganiseerd in Gelderland. Om voor provincie Gelderland inzichtelijk te krijgen wat deze evenementen nu…

  Rapport
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten over de toepassing van preventieve maatregelen bij zorgverzekeraars en andere partijen, die kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl.

  Artikel in vaktijdschrift
 • over de economische waarde van sport en bewegen

  Artikel over de economische waarde van sport en bewegen. Kun je de waarde van sport en bewegen vertalen naar euro’s? Dit kan belangrijk zijn voor onder andere gemeenten bij het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een handreiking voor het ex-ante en ex-post in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten van sportevenementen

  Sportevenementen kunnen allerlei maatschappelijke effecten met zich meebrengen. Dat vormt een belangrijke reden voor diverse partijen, zoals overheden, om er een financiële bijdrage aan te leveren. Maar welke effecten precies…

  Rapport
 • advies om de impact bij sportevenementen te vergroten

  De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de minister om partijen zoals sportbonden en gemeenten te vragen voorafgaand aan een evenement inzichtelijk te maken welke maatschappelijke doelen zij nastreven. Na afloop van…

  Rapport
 • sport impact: inzet op waardecreatie en maatschappelijk rendement

  Sporteditie van het AI Magazine. In dit magazine passeren diverse initiatieven op het gebied van sport en bewegen de revue. Met: Voorwoord – Waarderen van sport Sportimpact, door Sandra Meeuwsen Welk…

  Vaktijdschrift