Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid

  Bij het Algemeen Overleg Sport van 30 juni 2016 zijn door de SP vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van de maatschappelijke betekenis van…

  Rapport
 • In 2003 is het project Krachten Bundelen gestart. Krachten Bundelen is een samenwerkingsproject tussen zes Nederlandse kracht- en vechtsportbonden. Dit project geeft trainers of leraren in de vechtsport handvatten om…

  Audiovisueel middel
 • Menigeen zal verbaasd opkijken bij woorden als ‘aerial’, ‘dislokeren’, ‘parkour’, ‘squat’ of ‘vorkgreep’. Toch zijn het veelgebruikte sporttermen. Het Van Dale Atletiek- en turnwoordenboek beschrijft de meest gebruikte termen uit…

  Boek
 • een gezondheidsprobleem?, studiedag over dopinggebruik bij krachtsporters en bodybuilders

  In deze publicatie wordt verslag gedaan van de studiedag ‘Doping voor de vorm… een gezondheidsprobleem?! waarbij aandacht wordt besteed aan de voordrachten van de sprekers, de discussies en de uitslagen…

  Rapport
 • Dit project is een samenwerkingsverband tussen zeven vecht- en krachtsportbonden in Nederland (Judo Bond Nederland; de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie; de Taekwondo Bond Nederland; de Nederlandse Boks Bond; de…

  Rapport
 • Analyse van de aangesloten verenigingen van de Nederlandse Touwtrek Bond in gewest Noord en Oost. Dit rapport is bedoeld als richtlijn voor de verenigingsconsulent en bevat korte statements per vereniging…

  Rapport
 • In dit boek wordt de maatschappelijke betekenis en functies die aan sport worden toegekend besproken in het licht van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsproblemen.

  Rapport