Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • aanbod in beeld

  Deze factsheet geeft inzicht in het aanbod van kunst, cultuur, sport en beweegactiviteiten voor ouderen.

  Factsheet
 • snel inzicht in de invloedrijkste publicaties en de belangrijkste ideeën

  Hoe grijpen kunst en creativiteit in op stedelijke ontwikkeling? Welke factoren bepalen het culturele klimaat en hoe kun je hier als beleidsmaker of als cultureel ondernemer het beste op inspelen?…

  Boek
 • beoefenaars en voorzieningen

  De Monitor Amateurkunst 2017 van het LKCA bevat kerngegevens over de beoefening en beoefenaars van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd in april 2017 en de twaalf maanden…

  Rapport
 • trends in kunst en cultuur, kunst en sport

  De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn bijvoorbeeld populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief, en de betrokken organisaties en verenigingen zijn vaak…

  Vaktijdschrift
 • beschouwingen over kunst en kunstbeleid

  Een economie van de kunsten, kan dat wel? De verhouding tussen kunst en economie is problematisch: zijn de kunsten goed voor de economie, kan de economie nuttig zijn voor de…

  Boek
 • over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie

  Kunst en sociale cohesie zijn begrippen die in het Nederlands cultuurbeleid nogal eens in één adem genoemd worden. Van culturele activiteiten, met name van amateurkunst en Community Art, wordt verondersteld…

  Proefschrift/oratie
 • from the margins of accounting to the core of accountability

  Due to the policies introduced by many European governments since the rise of New Public Management in the 1990s, performance measurement has become the dominant means of government control of…

  Proefschrift/oratie
 • ‘al ons doen en laten en daarmee óók het bewegen is onderdeel van het Grote Leren (the way of Tao)’

  In dit artikel een les met het accent op het werken met concentratie en meditatie vanuit de Oosterse bewegingscultuur, waarin u door een speciale houding, die een specifieke voorspanning met zich meebrengt,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • eerste analyses van de participatiesurvey 2014

  Tussen januari en november 2014 werd een representatieve steekproef van 3.965 Vlamingen tussen 15 en 86 jaar uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Op basis van deze enquête kwam via een…

  Boek
 • basisgegevens van de participatiesurvey 2014

  Tussen januari en november 2014 werd een representatieve steekproef van 3.965 Vlamingen tussen 15 en 86 jaar uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Op basis van deze enquête kwam via een…

  Boek