Spring naar content

67 publicaties gevonden

 • grounded theory after the interpretive turn

  The second edition of ‘Situational analysis: grounded theory after the interpretive turn’ offers an innovative extension of grounded theory useful in qualitative research projects that draws on interviews, observations, and…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de mogelijke bijdragen van FC Utrecht aan de ontwikkeling van jeugd in Overvecht, Ondiep en Leidsche Rijn

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een concept dat de laatste decennia steeds vaker onderdeel is binnen de bedrijfsvoering van Betaald Voetbalorganisaties (BVO’s). Naast de core business, voetbal, is ook maatschappelijke…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving van interne betrokkenen aan SportMEE Rotterdam Rijnmond en de wijze waarop SportMEE bijdraagt aan inclusief sporten en bewegen

  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de rol van een sportconsulent in het verhogen van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking.…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van gender op het sportgedrag van Amsterdamse meiden tussen de 12-18 jaar

  Hoewel sport en bewegen in het leven van veel mensen heel normaal is, zijn er groepen in de samenleving die niet of nauwelijks sporten en bewegen, waaronder Amsterdamse meiden tussen…

  Scriptie
 • Jeugdparticipatie, hoe doe je dat eigenlijk? In dit handzame boekje vind je 25 vuistregels geschreven ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Alexander. Jongeren komen aan het woord, er is aandacht…

  Handboek / handleiding
 • een kans om gezonde leefstijl te bevorderen?

  Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s voor kwetsbare volwassenen waarbij inclusiviteit voorop staat. Omdat veel gezondheidswinst valt te behalen onder de deelnemers, onderzocht Wageningen University and Research in hoeverre de sportprogramma’s…

  Factsheet
 • Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s voor kwetsbare volwassenen die moeite hebben om actief mee de doen in onze maatschappij (bijv. daklozen, verslaafden). Met het 4-jarige project Life Experience Through Sport…

  Factsheet