Spring naar content

233 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de ervaren succesfactoren en verbeterpunten volgens kaderleden van de NKVB

  Kaderleden van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) moeten jaarlijks hun licentie verlengen. De bijscholing die zij daarvoor volgen en de onderlinge kennisuitwisseling daarbij leveren waardevolle kennis en…

  Rapport
 • naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar

  Advies van het SER aan de informateur over voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Het betreft hier kinderopvang en sluitende dagarrangementen. Het streven moet in de komende kabinetsperiode erop gericht…

  Rapport
 • research report

  The primary objective of the PEAK project is to promote and support good governance in sport by delivering a set of coaching policy recommendations for use by national and European…

  Rapport
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (oktober 2018) over duurzame sportinfrastructuur. De ambitie van het Sportakkoord is dat alle sportvoorzieningen functioneel, van kwaliteit en duurzaam zijn.

  Artikel in vaktijdschrift
 • de inzet en kwaliteit van vakleerkrachten en groepsleerkrachten voor bewegingsonderwijs – secundaire analyse

  In opdracht van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding heeft het Mulier Instituut een nadere analyse verricht op de data verkregen bij de 1-meting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs in…

  Rapport
 • als fundament van de basisschool

  Een vakleerkracht die twee keer in de week 6 tot 8 jaar lang alle kinderen van de basisschool gym heeft gegeven, wordt door de kinderen, maar ook door ouders, groepsleerkrachten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • leergang vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo bestaat 15 jaar

  De pabo-opleiding was zwaar en bewegingsonderwijs was een vak dat eigenlijk maar enkele studenten van die opleiding kon boeien. Dus toen het voorstel kwam om bewegingsonderwijs uit het curriculum te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een must of een don’t do?

  Sportoriëntatie en –keuzeprogramma’s (SOK), ze zijn al heel lang een standaardonderdeel van het programma bewegingsonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Al zo lang dat we nauwelijks nog stilstaan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ‘beweeglessen en dagelijkse beweegmomenten in en rondom de school’

  In de afgelopen maanden is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd over nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten van bewegen. Denk hierbij aan de verbetering van leerprestaties,…

  Artikel in vaktijdschrift