Spring naar content

42 publicaties gevonden

 • alles wat je moet weten

  Deze toolkit bevat 11 factsheets. De eerste drie geven feiten en cijfers, een theoretisch kader over gendergelijkheid en gender mainstreaming en beantwoordt de vraag waarom we genderongelijkheid in de sport…

  Werkboek / instrument
 • the needs and wishes of the members of the EIN

  The EPODE International Network (EIN) wants to develop a new learning centre: the EPODE Academy. Useful for this development is a greater insight into how their members experience the existing…

  Rapport
 • kwaliteitsimpuls op sectieniveau

  De KVLO heeft als vakvereniging een systematisch kwaliteitszorgsysteem voor de praktijk ontwikkeld. Het traject bestaat uit twee krachtige instrumenten: de zelfevaluatie en de collegiale visitatie. Het gaat met nadruk niet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • inventariserend onderzoek naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches

  In dit verkennend onderzoek ging het om de beantwoording van de volgende, vijf vragen:  Waarom is een beroepsvereniging buurtsportcoaches belangrijk en waartoe dient deze te leiden? Is er voldoende draagvlak…

  Rapport
 • Kenniscentrum Sport werkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoach (BSC). Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is een…

  Rapport
 • Het basisdocument bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is een vervolg op het basisdocument voor het primair onderwijs. Dit document sluit hierop aan maar heeft ook een eigen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten: zelfevaluatie en collegiale visitatie. Inmiddels hebben…

  Artikel in vaktijdschrift
 • beknopt onderzoeksrapport

  Het marktonderzoek waarvan deze beknopte rapportage verslag doet, moet inzicht bieden in de structuur van de sportbonden in Nederland. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in het scholingsaanbod en de scholingsbehoefte…

  Rapport
 • Dit artikel gaat over het onderzoek van Bart van Gastel naar kwaliteit van methoden in het bewegingsonderwijs in opdracht van de Gelderse Sport Federatie. Centraal in het onderzoek stond de ontwikkeling…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de licentieplicht voor voetbalmakelaars voor clubs en spelers in het professioneel voetbal

  Voetbalmakelaars spelen een belangrijke rol bij transfers in het professionele voetbal. De wereldvoetbalorganisatie FIFA wil de licentieplicht voor voetbalmakelaars afschaffen. In deze thesis staat de vraag centraal wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn…

  Scriptie