Spring naar content

42 publicaties gevonden

 • "regulering vechtsport is samenspel"

  Het doel van dit plan van aanpak is om een veiliger, beter gereguleerde en georganiseerde vechtsportsector te realiseren. De opstellers van het plan stellen onder meer voor een vechtsportautoriteit op te…

  Rapport
 • Het verslag van het deelonderzoek ‘Aspecten van de kwaliteit van lichamelijke opvoeding’ is als volgt opgebouwd. Om te beginnen wordt uiteengezet hoe ‘kwaliteit van lichamelijke opvoeding’ in dit onderzoek wordt…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • jeugdwerking

  Jeugdsport is in Vlaanderen volop in ontwikkeling: het aanbod wordt steeds groter, zowel wat inhoud als wat structuur betreft. Het verzorgen van de kwaliteit van dit aanbod is dan ook…

  Boek
 • advies van de Commissie Leraren

  Nederland streeft als nooit tevoren naar een toekomst als hoogwaardige kenniseconomie. Tegelijkertijd dreigt een kwantitatief leraren tekort te ontstaan in bijna alle onderwijssectoren en is er brede bezorgdheid over de…

  Rapport
 • In deze scriptie wordt de huidige situatie in het bewegingsonderwijs op Aruba onderzocht. Op Aruba zijn zesendertig basisscholen, het bewegingsonderwijs is op geen enkele basisschool gelijk. Het aantal opgeleide sportdocenten…

  Scriptie
 • toetsing binnen de lichamelijke opvoeding

  Powerpointpresentatie van de presentatie gegeven op 7 november 2013 tijdens de Dag van het Sportonderzoek. De auteurs hebben met hun gepresenteerde onderzoek tot doel om de stand van zaken omtrent…

  Website
 • band 1 tot en met 3

  De publicatie is onderdeel van het project ‘Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo’. Dit is een project om een ontwikkeltraject tot stand te brengen gericht op het initiëren van leergangen vakbekwame…

  Handboek / handleiding
 • een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering

  Collegiale visitatie is een relatief nieuw kwaliteitsinstrument voor scholen in het primair onderwijs. Bij collegiale visitatie komen twee of meer scholen beurtelings bij elkaar op bezoek om gerichte vragen te…

  Boek