Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • een afstudeeronderzoek naar het verband tussen motivatie en sportsettingen

  Dit afstudeeronderzoek heeft betrekking op de relatie tussen motivatie en sportsettingen. Het doel van het afstudeeronderzoek is het doen van aanbevelingen aan het Transferpunt Sport) voor het verbeteren van advies…

  Scriptie
 • onderzoek onder leden en voormalige leden van KNSA-schietsportverenigingen naar tevredenheid en motieven voor afmelding in 2018/2019

  De schietsportverenigingen in Nederland hebben jaarlijks te maken met een groot aantal af- en aanmeldingen. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) de tevredenheid…

  Rapport
 • factsheet 2019/5

  Dit factsheet van het Mulier Instituut analyseert hoeveel (volwassen) Nederlanders alleen sporten en recreatief bewegen. Gebruikt is gemaakt van data van het Tijdbestedingsonderzoek van 2011 en 2016 (SCP/CBS). De belangrijkste…

  Factsheet
 • Dit boek bevat de uitkomsten na 4 jaar onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van veranderingen in ledenbinding in de sport. Steeds meer mensen sporten individueel of ongeorganiseerd. Daarom nemen…

  Boek
 • rapportage data-analyse, kwalitatief onderzoek en verkenning levensfasen

  Rapportage met: analyse van de in- en uitstroom data van de KNVB om te onderzoeken waar de grootste in- en uitstroom plaatsvindt (welke leeftijden, welke disciplines, etc.) kwalitatief onderzoek naar…

  Rapport
 • how users of different sports settings differ in their motivations, goals, and sports frequency

  To develop targeted policy strategies to increase sports participation, more insight is needed into the behavioural patterns and preferences of users of different club-organized (i.e., sports clubs) and non-club organized…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom?, zwemmen als casestudie

  Tegenwoordig kampen heel wat organisaties in de sport met moeilijkheden inzake hun vrijwilligersbeleid. Clubs en federaties hebben het onder andere moeilijk met het rekruteren en duurzaam inschakelen van vrijwilligers. In…

  Rapport
 • een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmers ten einde de bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te versterken

  Dit rapport omvat een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer ten einde te bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te…

  Scriptie
 • discussion instrument to improve a sports club’s orientation towards young members

  How youth-oriented is your sports club? In other words, is your club accessible and attractive to young members? Does the club give enough consideration to the wishes, needs and possibilities…

  Werkboek / instrument