Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • ‘Transitie in de sport’ is het programma dat, geïnitieerd vanuit het Ministerie van VWS in samenwerking met NOC*NSF, in 2015 liep bij de sportbonden. Via een zestal thema’s en tegen de achtergrond van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Sportaanbieders Monitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. Alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of vereniging…

  Rapport
 • Jaarlijks geven tennisliefhebbers geld uit aan contributie, tennisles en –materialen en stellen tennisverenigingen, -leraren en sportleveranciers hun diensten en producten beschikbaar. Daarnaast hebben velen een baan te danken aan de…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Als gevolg van de huidige economische crisis krijgen steeds meer sportverenigingen te maken met verminderende inkomsten uit gemeentelijke subsidies en sponsoring. Een manier om deze teruglopende inkomsten te compenseren, is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • consumerism in voluntary sport clubs

  In recent years dark clouds seem to have gathered over the institution of the voluntary sport club. General societal developments such as individualisation and commercialisation have given rise to concerns…

  Proefschrift/oratie
 • een effectieve marketingstrategie voor de lange termijn

  Het ledenaantal bij de Judo Bond Nederland (JBN) is in 2012 ten opzichte van 2010 met ruim 12.000 afgenomen op een ledenbestand van 58.000 (-20%). Door deze afname is er…

  Scriptie
 • In dit hoofdstuk uit het brancherapport Tennis in Nederland, worden de verschillende aspecten van het leren tennissen besproken. Welk deel van de tennissende Nederlanders neemt deel aan tennisles? Hoe leert…

  Hoofdstuk in boek/rapport