Spring naar content

69 publicaties gevonden

 • waarom zou ik?, over nieuwe generaties en de uitdaging voor ledenorganisaties

  Ledenorganisaties staan onder druk. De beroepsbevolking vergrijst, Nederland ontgroent en de groep jongeren die gaat werken wordt steeds kleiner. Veel verenigingen hebben moeite met het behouden en vinden van nieuwe,…

  Boek
 • afstudeerscriptie

  Het doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is het geven van aanbevelingen aan de besturen van Apeldoornse tennisverenigingen om zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn structureel te laten…

  Scriptie
 • vijftien jaar later

  Je ziet ze wel eens in de krant of op internet staan; berichten waarin wordt vermeld dat de plaatselijke voetbalclub is opgeheven of dat de nationaal spelende volleybalclub in de…

  Rapport
 • ledenwerving, ledenopvang en ledenbehoud door een vraaggericht sportaanbod 2003-2008

  De missie van NOC*NSF Breedtesport luidt: het versterken van de georganiseerde sport zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland sportief actief zijn. Deze notie voorziet in de behoefte om de koers…

  Rapport
 • mensen met een handicap in de sportvereniging

  Ook voor mensen met een handicap is sport een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Tijdens het sporten ligt de nadruk op wat individueel mogelijk is. Door samen met anderen te sporten,…

  Audiovisueel middel
 • een onderzoek naar ledenbehoud binnen de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

  Onderzoek waarin de centrale vraag luidt: Welke factoren zijn van invloed op het continueren of opzeggen van het lidmaatschap, welke factoren zijn van invloed op de wensen en tevredenheid van…

  Scriptie
 • op zoek naar goede praktijken in multiculturele sportverenigingen

  De aanwezigheid van etnische sportverenigingen biedt aan nieuwkomers een eigen niche binnen de multiculturele samenleving, wat hun emancipatie en integratie kan ondersteunen. Een aantal adviezen op een rij die algemene…

  Boek
 • marktonderzoek KNSB naar de wensen en behoeften van leden en ex-leden

  Verslag van een onderzoek naar de wensen en behoeften van leden van schaakverenigingen en de motieven van ex-leden om bij de KNSB weg te gaan.

  Rapport