Spring naar content

32 publicaties gevonden

 • pilots tonen kansen

  In drie Nederlandse gemeenten, Schiedam, Leiden en Nederweert, hebben in 2016 proefprojecten plaatsgevonden met als doel meer mensen te laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Welke werkwijze werd daarbij gevolg…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op tienjarige leeftijd sport 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks en zijn net zoveel kinderen aangesloten bij een sportclub. Als ze een paar jaar ouder zijn, stromen bij de meeste…

  Online artikel
 • discussie-instrument voor het verbeteren van de jeugdgerichtheid van sportverenigingen

  Hoe jeugdgericht is je sportvereniging eigenlijk? Oftewel: is de club toegankelijk en aantrekkelijk voor jeugdleden? Wordt er voldoende rekening gehouden met de wensen, behoeften en mogelijkheden van de verschillende groepen…

  Brochure
 • De Sportaanbieders Monitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. Alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of vereniging…

  Rapport
 • Jaarlijks geven tennisliefhebbers geld uit aan contributie, tennisles en –materialen en stellen tennisverenigingen, -leraren en sportleveranciers hun diensten en producten beschikbaar. Daarnaast hebben velen een baan te danken aan de…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • hoe kun je als sportvereniging jongeren uit aandachtswijken werven?

  Reclamemakers lukt het als geen ander om mensen te verleiden. Hoe sportbonden en sportverenigingen de technieken van deze commerciële marketeers kunnen inzetten om meer leden te werven, is het centrale…

  Online artikel
 • een effectieve marketingstrategie voor de lange termijn

  Het ledenaantal bij de Judo Bond Nederland (JBN) is in 2012 ten opzichte van 2010 met ruim 12.000 afgenomen op een ledenbestand van 58.000 (-20%). Door deze afname is er…

  Scriptie