Spring naar content

32 publicaties gevonden

  • Sportclubs proberen met de brochure sport=gaaf! jeugdleden uit alle bevolkingsgroepen te werven. Sport=gaaf! hoort bij de gelijknamige NSF-projecten, die sportbonden en gemeenten in samenwerking met sportverenigingen uitvoeren.

    Brochure
  • Sportverenigingen hebben te maken met een terugloop van het ledental. Het aanboren en inlijven van nieuwe doelgroepen, zoals senioren, is een strategie die de betreffende verenigingen kan helpen om het…

    Rapport