Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • mensen met een handicap in de sportvereniging

  Ook voor mensen met een handicap is sport een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Tijdens het sporten ligt de nadruk op wat individueel mogelijk is. Door samen met anderen te sporten,…

  Audiovisueel middel
 • Sportclubs proberen met de brochure sport=gaaf! jeugdleden uit alle bevolkingsgroepen te werven. Sport=gaaf! hoort bij de gelijknamige NSF-projecten, die sportbonden en gemeenten in samenwerking met sportverenigingen uitvoeren.

  Brochure
 • Sportverenigingen hebben te maken met een terugloop van het ledental. Het aanboren en inlijven van nieuwe doelgroepen, zoals senioren, is een strategie die de betreffende verenigingen kan helpen om het…

  Rapport