Spring naar content

326 publicaties gevonden

 • hoe gaan we kansen benutten in omgevingsvisies en -plannen?

  Lopen en fietsen biedt oplossingen voor diverse ruimtelijke uitdagingen en versterkt een integrale kijk op de leefomgeving. Het doel van dit whitepaper is om betrokken professionals van overheden en andere…

  Rapport
 • ontwerp omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’ omvat drie verbindende thema’s die de kapstok vormen voor het integraal werken binnen de gemeente. De gemeente wil niet alleen integraal opereren binnen de fysieke…

  Beleidsnota
 • wat vind je van je leefplek?

  De Leefplekmeter helpt om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te beoordelen. Het is belangrijk om goed af te spreken over welk gebied het gaat. Dit gebied noemen we…

  Werkboek / instrument
 • Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht…

  Werkboek / instrument
 • Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld.. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van…

  Handboek / handleiding
 • sport, bewegen en spelen

  Deze verkenning is het resultaat van twee workshops met gebruikers, belanghebbenden, professionals inclusief (literatuur-)onderzoek en dient als input voor de verdere ontwikkeling van het sportieve, beweeg- en speelkarakter van het Marineterrein…

  Rapport
 • naar een gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving

  De gemeente Amsterdam wil de vitaliteit en de gezondheid van haar inwoners bevorderen en van Amsterdam een ‘bewegende’ stad maken. De visie is: Amsterdam nodigt als sportstad uit tot bewegen…

  Rapport
 • deel 1: ruimtelijke agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone

  Omgevingsvisie van de Merwedekanaalzone in Utrecht. De Merwedekanaalzone wordt een karaktervolle Utrechtse stadswijk voor alle typen huishoudens, bedrijven en andere organisaties en individuen die bewust kiezen om op een vernieuwende stedelijke…

  Beleidsnota