Spring naar content

332 publicaties gevonden

 • duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

  De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op…

  Rapport
 • verdieping thema gezondheid / gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht

  In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kan in de provincie Utrecht een gezonde leefomgeving worden gerealiseerd in de context van de ontwikkelingen die op de provincie, het…

  Rapport
 • werk maken van de wijk

  Deze openbare les gaat in op het belang van het stimuleren van de volksgezondheid op wijkniveau (gezonde wijken) en het onderzoek daartoe dat er vanuit dit nieuwe lectoraat zal worden…

  Verslag
 • why are some people physically active and others not?

  Physical inactivity is an important contributor to non-communicable diseases in countries of high income, and increasingly so in those of low and middle income. Understanding why people are physically active…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • omdat kinderen moeten spelen en straten moeten leven

  De video laat zien hoe je van een straat een speelstraat kan maken. De straat is afgenomen van de kinderen. Waar ooit gehinkeld en geknikkerd werd, staan nu auto’s geparkeerd.…

  Audiovisueel middel
 • De gemeente Arnhem wil inzicht krijgen in het sportief gebruik van de openbare ruimte en de beweegvriendelijkheid van haar omgeving. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van Sportbedrijf Arnhem onderzocht:…

  Rapport
 • hoe gaan we kansen benutten in omgevingsvisies en -plannen?

  Lopen en fietsen biedt oplossingen voor diverse ruimtelijke uitdagingen en versterkt een integrale kijk op de leefomgeving. Het doel van dit whitepaper is om betrokken professionals van overheden en andere…

  Rapport
 • ontwerp omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’ omvat drie verbindende thema’s die de kapstok vormen voor het integraal werken binnen de gemeente. De gemeente wil niet alleen integraal opereren binnen de fysieke…

  Beleidsnota
 • wat vind je van je leefplek?

  De Leefplekmeter helpt om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te beoordelen. Het is belangrijk om goed af te spreken over welk gebied het gaat. Dit gebied noemen we…

  Werkboek / instrument