Spring naar content

326 publicaties gevonden

 • Aangezien jongeren te weinig bewegen is er veel interesse in factoren die sport- en beweeggedrag beïnvloeden, zoals omgevingsfactoren en cognitieve factoren. Vaak richten onderzoek en beleid zich op één groep factoren, terwijl…

  Artikel in vaktijdschrift
 • fase 2: verdieping

  De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt tot stand in vier fasen. Dit plan is een uitwerking van fase 2. Dit plan beschrijft het proces en de producten waaraan in deze fase…

  Rapport
 • De omgeving heeft veel invloed op de gezondheid. In de Gids Gezonde Leefomgeving ontdekt u hoe u kunt (samen)werken aan een gezonde leefomgeving. De gids is er voor iedereen die…

  Website
 • how a green exercise environment can benefit all

  The studies of human and environment interactions usually consider the extremes of environment on individuals or how humans affect the environment. It is well known that physical activity improves both…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Hieronder volgen enkele belangrijke conclusies uit deze publicatie. Dit tweejaarlijkse rapport geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland. Aan de hand van kerncijfers analyseert het SCP de ontwikkelingen op…

  Rapport
 • spatial-temporal physical activity behavior of Dutch adults aged 45-65 years / tijd-ruimtelijk beweeggedrag van Nederlandse volwassenen met een leeftijd van 45-65 jaar

  Het doel van dit proefschrift is om met behulp van beweegmeters en GPS-meters meer inzicht te krijgen in de tijd-ruimtelijke organisatie (4D) van beweeggedrag van volwassenen van 45-65 jaar, en…

  Proefschrift/oratie
 • volop kansen voor toekomstbestendig Brabant

  Adviesrapport van BrabantAdvies aan provincie Noord-Brabant. Ze roept hierin de provincie op om een aantal stevige veranderingen door te voeren en reikte hiervoor een reeks concrete voorstellen aan: Zet de bodem…

  Rapport