Spring naar content

332 publicaties gevonden

 • how a green exercise environment can benefit all

  The studies of human and environment interactions usually consider the extremes of environment on individuals or how humans affect the environment. It is well known that physical activity improves both…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Hieronder volgen enkele belangrijke conclusies uit deze publicatie. Dit tweejaarlijkse rapport geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland. Aan de hand van kerncijfers analyseert het SCP de ontwikkelingen op…

  Rapport
 • spatial-temporal physical activity behavior of Dutch adults aged 45-65 years / tijd-ruimtelijk beweeggedrag van Nederlandse volwassenen met een leeftijd van 45-65 jaar

  Het doel van dit proefschrift is om met behulp van beweegmeters en GPS-meters meer inzicht te krijgen in de tijd-ruimtelijke organisatie (4D) van beweeggedrag van volwassenen van 45-65 jaar, en…

  Proefschrift/oratie
 • volop kansen voor toekomstbestendig Brabant

  Adviesrapport van BrabantAdvies aan provincie Noord-Brabant. Ze roept hierin de provincie op om een aantal stevige veranderingen door te voeren en reikte hiervoor een reeks concrete voorstellen aan: Zet de bodem…

  Rapport
 • landelijk overzicht van hun leefsituatie in 2015/’16

  Dit rapport biedt een overzicht van de leefsituatie van ouderen die permanent in deze instellingen wonen. Er wonen in 2015 circa 117.000 ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. 60% van…

  Rapport
 • naar een duurzame netwerksamenleving

  Informatie-, communicatie- en transactietechnologie doet iets met de aloude beperkingen van ruimte en tijd. Een Ministerie van Ruimte & Tijd is een metafoor voor integraal beleid op het gebied van…

  Rapport
 • Dit hoofdstuk gaat over het voorkomen van verdrinkingsongevallen. Niet alleen bij openbare wateren en stranden, maar ook in en rond het huis. Het hoofdstuk eindigt met campagnes die wereldwijd gevoerd…

  Hoofdstuk in boek/rapport