Spring naar content

332 publicaties gevonden

 • de toekomst is nú

  De Balans van de Leefomgeving is de tweejaarlijkse peilstok van het Planbureau voor de Leefomgeving die aangeeft in hoeverre de door de overheid ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt.…

  Rapport
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 24 september 2012 de tweede Balans van de Leefomgeving. Demissionair minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)…

  Boek
 • results from the Dutch 2016 report card on physical activity for children & youth

  The aim of this Report Card was to provide an overview of the methods and results of the first Dutch Report Card. This is the English full version. You can…

  Rapport
 • richting geven - ruimte maken

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit. Dit is een rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte. Daarnaast evalueert de Balans in…

  Boek
 • een uiteenzetting over de gebruikskwaliteit van speelplaatsen in een stedelijk woonmilieu

  In dit rapport is een uiteenzetting gegeven over de waardering van de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte voor kinderen. Twee hoofd- en zes deellocaties zijn onderzocht op de gebruikskwaliteit van…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de invloed van de woonomgeving op het ruimtelijk gedrag van kinderen en jongeren in Utrechtse woonwijken

  Deze masterthesis heeft tot doel na te gaan of de hedendaagse woonbuurt nog van sterke betekenis is in het leven van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar…

  Scriptie
 • zien hoe de omgeving het spel van kinderen vormt

  In dit boek wordt beschreven hoe de fysieke omgeving het spel van kinderen vormt. De auteur neemt de lezer mee in haar observaties van allerlei spelsituaties die zij scherp en…

  Boek
 • ruimte maken voor opgroeien

  Dit boek laat op basis van onderzoek en persoonlijke verhalen zien hoe kinderen de stad gebruiken, welke plekken ze mijden en waar ze graag komen. Daarmee anticipeert het boek op…

  Boek
 • opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen

  Dit rapport geeft de meest recente informatie over de houding van de bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT’s) en de maatschappelijke positie op basis van grootschalige bevolkingsstudies.…

  Boek
 • a reclaimed position for sport- and activity structures in the immediate living environment, a design study for Alkmaar West

  Nowadays various Dutch cities have a very programmatic arrangement in which sport and activity structures often are situated at the borders of the city, along highways and railroads, as mono-functional…

  Scriptie