Spring naar content

332 publicaties gevonden

 • This website focuses on legal areas that are new, interesting, often not fully understood, or, not recognised at all as having a potential impact on health in a local area.…

  Website
 • van gezonde start tot vitaal ouder worden

  Film van de lectorale rede, uitgesproken door Sanne de Vries op 20 november 2013 ter benoeming tot lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. In deze rede worden de volgende…

  Verslag
 • Leraar zijn is een geweldig vak, maar de meeste lokalen zijn geen prettige werkomgeving. Zowel docenten als leerlingen kunnen last ondervinden van een slecht binnenklimaat, wat het lesgeven niet makkelijker maakt. De luchtkwaliteit in Nederlandse…

  Artikel in vaktijdschrift
 • monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking

  Deze publicatie geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van het onderzoeksprogramma ‘Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ in 2014. Dit onderzoeksprogramma wordt…

  Verslag
 • Een magazine over de start van de nieuwe stichting Jongeren Op Gezond Gewicht. In het magazine wordt teruggekeken op het congres (Nationale Balans Top 2015), wordt het toekomstbeeld geschetst en wordt…

  Vaktijdschrift
 • de rol die Portugees voetbal, in de Nederlandse sportmedia, speelt in het zich thuis voelen van de Portugees-Nederlandse migrant

  De aanleiding voor dit onderzoek kwam voort uit het waarnemen van een, in sommige gevallen, negatieve houding van Portugees-Nederlandse migranten richting de Nederlandse samenleving. Dit werd vooral duidelijk in discussies…

  Scriptie