Spring naar content

343 publicaties gevonden

 • goede zorg en gezonde leefstijl

  Sinds januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Met de GLI werken volwassenen in groepen aan hun leefstijl, met als primair doel om hun overgewicht aan te pakken. Hierbij…

  Rapport
 • Onderzoek naar de invloed van de inrichting van de omgeving in bedrijventerreinen en kantorenparken op bewegen

  CONTEXT Het is algemeen bekend dat wandelen gezond is. Maar voor mensen met een zittend beroep, in een omgeving die niet uitnodigt voor wandelen, komt het er vaak niet van.…

  Rapport
 • 7 speerpunten - 14 wetenschappers - 32 inzichten - 16 actiepunten

  In deze white paper vertellen veertien wetenschappers van de Zuid-Hollandse kennisinstituten over hun onderzoek naar diverse aspecten van gezondheid. Van preventie en overgewicht tot geestelijke gezondheid en chronische ziekten. In…

  Rapport
 • natuurlijke experimenten voor evaluatie van lokale volksgezondheidsinterventies

  The environment plays a key role in promoting health. Our environment is constantly changing, creating opportunities to support healthy behaviours. This thesis shows that by changing the environment, we can…

  Proefschrift/oratie
 • Kinderen gaan naar school om te leren. De primaire taak van een school is kennisoverdracht. Daarnaast heeft school een pedagogische doelstelling om leerlingen zich te helpen ontwikkelen tot kritische, (zelf)verantwoordelijke,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Lifestyle Sports and Public Policy develops a comprehensive understanding of the interplay between lifestyle sports and the public policy environment which frames and regulates them. Drawing on a wide range…

  Boek
 • Een uurtje Nederlands, een blokuur programmeren en vervolgens naar het Sportcentrum voor Vitaal Burgerschap. Eenmaal aangekomen bij het sportcentrum Europapark krijg je sportles op basis van je eigen keuze, maar…

  Artikel in vaktijdschrift