Spring naar content

335 publicaties gevonden

 • een eerste inventarisatie

  Inventarisatie waarbij op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met stakeholders inzicht is verkregen op bestaande en gewenste kennis over sekse- en genderverschillen op het terrein van preventie. De inventarisatie heeft…

  Rapport
 • De programmeringsstudie Ouderen en Bewegen neemt dertien projecten onder de loep, die zich richten op sport-, trainings- of leefstijlinterventies. Dr. Matthieu de Greef, bewegingswetenschapper van het UMC Groningen, voert de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stimuleert zelfregulatie in sport en leefstijl

  Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare school daalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ‘leer kinderen met plezier bewegen’

  Kinderen die met plezier sporten en bewegen, ontwikkelen een actieve, gezonde levensstijl. Scholen kunnen daar veel aan bijdragen. Als ze gevarieerd en uitdagend bewegingsonderwijs aanbieden, krijgen leerlingen de smaak te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • opleiding als scheidslijn

  In deze publicatie zijn verschillen in leefstijl (roken, alcoholconsumptie, fruitconsumptie, groenteconsumptie, lichaamsbeweging, overgewicht) tussen Nederlanders met verschillende opleidingsniveaus met representatieve gegevens van het European Social Survey (ESS) nader onderzocht. Zowel…

  Rapport
 • Sinds de oprichting van het beweegprogramma IRun2BFit door oud-marathonkampioen Gerard Nijboer in 2006, hebben al zo’n 50.000 leerlingen van 12-15 jaar hun eigen fitte lijfstijl ontdekt. Op middelbare scholen werken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een praktische inleiding

  Professionals in zorg, welzijn en preventie spelen een centrale rol in het bevorderen van gezond gedrag en het stimuleren van positieve gezondheid. Dit boek helpt de toekomstig professional inzicht te…

  Boek
 • factsheet 2018/7

  Factsheet van het Mulier Instituut over sportdeelname & leefstijl. ‘Sporten is gezond’. Dat is een veelgehoorde uitspraak. Maar leven sporters ook gezonder dan niet-sporters? Dat staat centraal in deze factsheet.…

  Factsheet
 • van houding naar beroepshouding

  Dit boek bevat een methode voor het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2). Het boek bestaat uit zes hoofdstukken, waarin verschillende thema’s aan bod komen, zoals: leidinggeven, gezond bewegen, gezonde leefstijl,…

  Boek