Spring naar content

251 publicaties gevonden

 • Proefschrift Universiteit van Amsterdam.  Nederlandstalige samenvatting: Onderzocht is hoe de motorische vaardigheden van basisschoolkinderen kunnen worden verbeterd en gecontroleerd, niet alleen in termen van prestatie, maar ook in termen van aanpassingsvermogen.…

  Proefschrift/oratie
 • fostering the capability for lifelong physical activity by developing agency in students in secondary pre-vocational education schools in the Netherlands

  Onderzoek naar hoe scholen een sleutelrol kunnen spelen in het ontwikkelen van de capability van VMBO leerlingen om hun leven lang fysiek actief te blijven. Het onderzoek start vanuit de…

  Proefschrift/oratie
 • pilotonderzoek naar de haalbaarheid van een beweeginterventie

  Vmbo-leerlingen bewegen te weinig. Beweeg Wijs is een methode om leerlingen meer te laten bewegen op het schoolplein. TNO onderzocht of Beweeg Wijs op het vmbo haalbaar is en positieve…

  Artikel in vaktijdschrift
 • health effects and good practice advice

  In dit verslag worden kwesties met betrekking tot langdurig zitten op het werk onderzocht, onder meer bij welke banen en werknemers dit zich het vaakst voordoet, en worden de hieruit…

  Rapport
 • werkzame mechanismen en de resultaten van het eerste jaar

  Sinds september 2013 voert Rotterdam Sportsupport het programma Challenge010 uit. Dit programma is mogelijk gemaakt door Stichting de Verre Bergen (SDVB) en richt zich op het verhogen van de sportdeelname…

  Rapport
 • Doel: Onderzoeken wat het effect is van leefstijlinterventies op school bij jonge kinderen in het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Opzet: Prospectieve, gecontroleerde, niet-gerandomiseerde studie. Methode: Op 4 basisscholen…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift