Spring naar content

249 publicaties gevonden

 • een evaluatie: successen, verbeterpunten en aanbevelingen

  Playing for Success (PfS) Rotterdam is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van Rotterdamse basisscholen. Het programma heeft tot doel de ontwikkeling van zogenoemde…

  Rapport
 • urban form changes and children's active transportation to school

  Background: Walking or bicycling to school could contribute to children’s daily physical activity, but physical environment changes are often needed to improve the safety and convenience of walking and cycling…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • bekendheid & interesse bij basisscholen, factsheet 2017/16

  The Daily Mile is een Schots beweeginitiatief dat door Jongeren Op Gezond Gewicht in Nederland is geïntroduceerd. Bij The Daily Mile (hard)lopen alle kinderen van de klas dagelijks tijdens schooltijd…

  Factsheet
 • De cijfers in dit factsheet zijn gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut onder scholen die deelnemen aan The Daily Mile (kwantitatief onderzoek onder 44% en kwalitatief onderzoek onder n=10)…

  Factsheet
 • onderzoek naar de impact van het beweeginitiatief

  The Daily Mile is een Schots beweeginitiatief dat door Jongeren Op Gezond Gewicht in Nederland is geïntroduceerd. Het idee van The Daily Mile is dat alle kinderen van de klas…

  Rapport
 • third edition

  Dit boek viert het twintig jarige bestaan van het ”Spectrum of Teaching Styles” (STS). Deze theorie gaat in op de relatie tussen de leerkrachten en de leerlingen, de taken die…

  Boek
 • over de fundering en inrichting van het bewegingsonderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs

  Het boek ”Bewegingsonderwijs op maat” is de visienota voor het SLO-project Bewegingsonderwijs 12-16. In dit boek wordt een visie gegeven op het bewegingsonderwijs voor de eerste drie jaar van het…

  Boek
 • gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs, schooljaar 2015-2016

  De Jeugdmonitor Utrecht is hét integrale meetinstrument over de Utrechtse jeugd. Dit rapport geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8…

  Rapport
 • Scholen moeten volgens het adviesrapport van het platform onderwijs2032 middels het gehele onderwijsaanbod meer aandacht besteden aan de persoonsvorming van de leerlingen. Dit geldt dus ook voor het bewegingsonderwijs. Veel…

  Scriptie
 • the role of the primary school environment on children's physical activity and sedentary behavior

  Een gebrek aan fysieke activiteit en een toename aan sedentair gedrag zijn wereldwijd en ook in Nederland groeiende problemen bij kinderen. Onvoldoende fysieke activiteit en teveel sedentair gedrag hebben een…

  Proefschrift/oratie