Spring naar content

248 publicaties gevonden

 • over de betekenisgeving van vmbo leerlingen aan de toeleiding richting het structurele sportaanbod in de gemeente Utrecht

  Deze studie tracht de betekenissen van vmbo leerlingen te achterhalen die zij geven aan toeleiding richting het structurele sportaanbod. De vraag is in hoeverre het voor de lokale overheid waardevol…

  Scriptie
 • drie jaar onderzoek bij Playing for Success Rotterdam

  Playing for Success Rotterdam is een naschools programma voor basisschoolleerlingen uit de bovenbouw die weinig zelfvertrouwen hebben, erg verlegen zijn of het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen.…

  Rapport
 • explorerend onderzoek naar de ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding van hun kinderen in de basisschoolleeftijd

  Het doel van deze kwalitatieve studie was om meer inzicht te verkrijgen in de ervaren rol van ouders inzake gezond eetgedrag van hun kind. 24 respondenten zijn geïnterviewd. De respondenten…

  Scriptie
 • een praktisch leerboek voor iedereen die werkt met mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking

  Dit boek geeft vakleerkrachten bewegingsonderwijs, combinatiefunctionarissen, bewegingsagogen binnen zorginstellingen en trainers van sportverenigingen praktische handvatten om mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) structureel in beweging te brengen en te houden. Het…

  Boek
 • In het kader van het topic over methoden een praktijkartikel dat inzoomt op de samenwerking van leerlingen onderling en de samenwerking tussen docent en leerlingen. Vorig jaar is aan de methode ‘Bewegen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er is veel te doen over het gedrag van leerlingen op school. Recente incidenten in en rondom scholen maken het gedrag van leerlingen onderwerp van gesprek in formele (politiek) en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er is veel te doen over het gedrag van leerlingen op school. Recente incidenten in en rondom scholen maken het gedrag van leerlingen onderwerp van gesprek in formele (politiek) en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In een vorig artikel (‘Leuk leren leren’) werd benadrukt dat ‘leren leren’ noodzakelijk is voor het zelfstandig leren handelen van leerlingen én het door hen laten benutten van transfermogelijkheden. Het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is in mei verschenen en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. In een artikel in LO nr.2, 2007 worden doel…

  Artikel in vaktijdschrift